15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

32

Thiết kế website sẽ rất phức tạp nếu bạn phải đặt các sản phẩm và các mô tả của nó, thêm nhiều chữ và hai menu với một logo thật lớn. Trong thiết kế website, đặc biệt, với nội dung cần ngắn gọn và đúng mục tiêu, điều này mới dễ dàng để thiết kế những trang web đơn giản …

Thiết kế website đơn giản nhưng cần làm được

1. Nội dung đi trực tiếp vào vấn đề

– Thiết kế website sẽ rất phức tạp nếu bạn phải đặt các sản phẩm và các mô tả của nó, thêm nhiều chữ và hai menu với một logo thật lớn.

– Trong thiết kế website, đặc biệt, với nội dung cần ngắn gọn và đúng mục tiêu, điều này mới dễ dàng để thiết kế những trang web đơn giản.

2. Sử dụng hệ thống thiết kế lưới cơ bản

– Không phải tất cả những site đều làm vậy, nhưng hầu hết trong số chúng sử dụng hệ thống lưới cơ bản (Grid-based System).

– Sử dụng các đường lưới giúp bạn dễ dàng trong việc cân bằng khi thiết kế website, loại bỏ những chi tiết thừa trong giao diện.

3. Phân cấp thông tin rõ ràng

– Cần chú ý điều gì trên những website đó? Tất cả đều rất dễ dàng điều hướng và dễ sử dụng hơn các website khác.

– Hãy bỏ đi những thông tin không cần thiết khi thiết kế website. Các thiết kế phải nghĩ điều gì thực sự quan trọng trong website đó.

>>> Né tránh 7 lỗi “chết người” khi yêu cầu thiết kế website

15 Ảnh ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

 15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản

>>> Xu hướng thiết kế website Metro UI tạo ấn tượng cho doanh nghiệp

Bài viết ” 15 ví dụ tuyệt vời về thiết kế website đơn giản “
Công ty thiết kế website chuyên nghiệp ADC Việt Nam