Công Nghệ

Cài đặt và quản lý template, ngôn ngữ trong joomla

Template joomla là một gói bao gồm các file theo kiến trúc mà joomla qui định: php, css, js, xml… tao nên giao diện cho joomla và hiển nhiên chúng ta có thể tùy chỉnh giao diện này theo kiến trúc đó.

Cài đặt template joomla:

–    Mở menu Extensions -> Install/Uninstall

Cài đặt và quản lý template, cài đặt và quản lý ngôn ngữ trong joomla 01

–    Nhắp nút Browse >> chọn file template (file zip hoặc gz) rồi nhắp nút Upload file & Install:

Cài đặt và quản lý template, cài đặt và quản lý ngôn ngữ trong joomla 02

–    Nhắp nút Browse chọn file template khác nếu bạn muốn cài thêm template nữa.

Ngoài ra chúng ta có thể copy thư mục template đã được giải nén ma bạn định cài đặt vào thư mục templates trong website joomla của bạn

Quản lý template joomla:

–    Mở menu Extensions -> Template manager:

Cài đặt và quản lý template, cài đặt và quản lý ngôn ngữ trong joomla 03

–    Màn hình quản lý template hiện ra như sau

Cài đặt và quản lý template, cài đặt và quản lý ngôn ngữ trong joomla 04

–    Nút Default: chỉ định tempate mà bạn đang chọn làm giao diện cho site

–    Nút Edit: chỉnh template đang chọn (html, css) hoặc chỉnh định template này cho 1 menu nào đó.

Thực hiện:

–    Hãy chọn 1 template rồi nhắp nút Default. Xong ra trang chủ coi thử.

–    Chọn 1 template rồi nhắp nút Edit, chỉ định template này cho menu Vi tính. Xong ra trang chủ nhắp vào Vi tính coi thử.

Cài đặt tiếng việt trong joomla:

–    Download gói tiếng việt trong joomla

–    Cài đặt giống như cài template.

–    Quản lý có 2 phần: admin, và site

–    Admin: là bạn chọn ngôn ngữ cho trang quản trị của bạn.

–    Site: là chọn ngôn ngữ cho trang public của site bạn.

Cài đặt và quản lý template, cài đặt và quản lý ngôn ngữ trong joomla 05

Kết luận:

–    Vậy là coi như xong phần cài đặt template và ngôn ngữ tiếng Việt.

Chú ý: Quá trình cài đặt một thành phần mở rộng (component, module, mambot/plugin) không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi khi do thành phần mở rộng – extension gồm quá nhiều file + dung lượng lớn sẽ gây ra lỗi thiếu bộ nhớ và xuất hiện màn hình thông báo lỗi như sau: 

>>> Cấu hình trang chủ, Mail trong joomla
>>> Phân quyền User trong joomla

Bài viết ” Cài đặt và quản lý template, ngôn ngữ trong joomla “
Công ty thiết kế website chuyên nghiệp ADC Việt Nam
 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button