Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư Việt Nam

23

Theo đó, dự án Trung tậm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Lê Minh Xuân được Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư số 41221000356 ngày 14/7/2011 cho Công ty CP Đầu tư Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, thực hiện.

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư Việt Nam

Chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Lê Minh Xuân.

Do đó, căn cứ Điểm g Khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư 2014 dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp “Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này”.

Nay Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

Được biết, Công ty CP Đầu tư Việt Nam có địa chỉ tại Lô A2, đường Trần Đại Nghĩa, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, do ông Hoàng Minh Sơn làm đại diện pháp luật.

Theo Doanh nghiệp