Công Nghệ

Chia sẻ 60 Do follow Social Bookmarking giúp tăng backlink

Theo thuật toán của Google thì backlink Do Follow là backlink rất quan trọng đối với website. Những website mới thì việc có nhiều backlink ngay là rất khó vì thế khai thác các backlink free từ mạng xã hội là rất cần thiết. ADC chia sẻ với các Social Bookmarking cho phép tạo Do Follow Backlink đến Website.

Chia sẻ 60 Do follow Social Bookmarking giúp tăng backlink

Chia sẻ 60 Do follow Social Bookmarking giúp tăng backlink24 Nofollow Social Bookmarking Websites:

 1. www.slashdot.org – Google PageRank: 9 – Alexa: 1,286
 2. www.digg.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 106 ;
 3. www.delicious.org – Google PageRank: 8 – Alexa: 382 ;
 4. www.mister-wong.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 3,377 ;
 5. www.diigo.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 2,116 ;
 6. www.blinklist.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 4,109 ;
 7. www.bibsonomy.org – Google PageRank: 7 – Alexa: 5,714 ;
 8. www.2collab.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 32,238
 9. www.jumptags.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 1,671 ;
 10. www.faves.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 4,416 ;
 11. www.simpy.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 9,763 ;
 12. www.netvouz.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 22,557 ;
 13. www.url.org – Google PageRank: 5 – Alexa: 5,907 ;
 14. www.dropjack.com – Google PageRank: 5 – Alexa: 8,061 ;
 15. www.clipclip.org – Google PageRank: 5 – Alexa: 16,192 ;
 16. www.bookmarks.com – Google PageRank: 5 – Alexa: 38,856 ;
 17. www.linkarena.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 8,385 ;
 18. www.getboo.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 22,014 ;
 19. www.dnhour.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 44,096 ;
 20. www.groxx.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 116,017 ;
 21. www.humsurfer.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 1,650;
 22. www.newscola.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 16,355;
 23. www.pr4links.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 32,119 ;
 24. www.wirefan.com – Google PageRank: 0 – Alexa: 8,035 ;

36 Do follow Social Bookmarking Websites:

36 Do follow Social Bookmarking Websites:

 1. www.slashdot.org – Google PageRank: 9 – Alexa: 1,286 – “do follow” trong các bài viết;
 2. www.reddit.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 360 ;
 3. www.mixx.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 631 ;
 4. www.folkd.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 1,441 ;
 5. www.propeller.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 1,792 ;
 6. www.metafilter.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 2,068 ;
 7. www.wikio.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 2,709 ;
 8. www.current.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 3,470 ;
 9. www.connotea.org – Google PageRank: 7 – Alexa: 5,364;
 10. www.tipd.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 15,423 ;
 11. www.dzone.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 2,625 ;
 12. www.clipmarks.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 3,162 ;
 13. www.sphinn.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 6,553 ;
 14. www.buddymarks.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 8,257 ;
 15. www.kirtsy.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 10,991 ;
 16. www.kwoff.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 16,033 ;
 17. www.buzzflash.net – Google PageRank: 6 – Alexa: 17,073 ;
 18. www.spotback.com – Google PageRank: 5 – Alexa: 7,554 ;
 19. www.linkatopia.com – Google PageRank: 5 – Alexa: 48,299 ;
 20. www.ngopost.org – Google PageRank: 5 – Alexa: 63,813 ;
 21. www.smallbusinessbrief.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 10,866 ;
 22. www.quadriot.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 12,915 ;
 23. www.rambhai.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 12,940 ;
 24. www.postonfire.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 14,121;
 25. www.blurpalicious.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 14,591 ;
 26. www.blogmarks.net – Google PageRank: 4 – Alexa: 23,267 ;
 27. www.memfrag.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 29,776 ;
 28. www.momshare.net – Google PageRank: 4 – Alexa: 229,500 ;
 29. www.socialogs.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 10,638 ;
 30. www.totalpad.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 21,057 ;
 31. www.plugim.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 27,967 ;
 32. www.sweepsgoat.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 30,058 ;
 33. www.sturvs.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 70,881 ;
 34. www.overflowlegal.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 131,219 ;
 35. www.binarylaw.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 146,989 ;
 36. www.top-travel-articles.info – Google PageRank: 3 – Alexa: 607,198 ;

Bài viết “Chia sẻ 60 Do follow Social Bookmarking giúp tăng backlink”
Công ty thiết kế website chuyên nghiệp ADC Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button