Công cụ phát hiện và xóa phần mềm gián điệp chuyên nghiệp

65

SpyDLLRemover là công cụ độc lập để phát hiện và xóa các phần mềm gián điệp từ hệ thống. Nó đi kèm với máy quét phần mềm gián điệp tiên tiến sẽ nhanh chóng phát hiện ra Rootkit ẩn trong hệ thống cũng như suspcious/injected DLLs trong tất cả các ứng dụng đang chạy.

Công cụ phát hiện và xóa phần mềm gián điệp chuyên nghiệp

SpyDLLRemover Phát hiện và xóa phần mềm gián điệp như thế nào ?

SpyDLLRemover không chỉ thực hiện phân tích tự động các file DLL mà còn hiển thị chúng và xác định nhanh chóng các DLL độc hại. Tính năng tìm kiếm DLL sẽ giúp bạn tìm kiếm DLL trong tất cả các quá trình hoạt động. SpyDLLRemover còn cho bạn tinh năng chọn để loại bỏ các DLL từ một trình đơn đang chạy hoặc từ tất cả các quá trình đang chạy với một cú nhấp chuột.
 
Công cụ phát hiện và xóa phần mềm gián điệp chuyên nghiệp
>> Cách diệt Virus Gửi Messenger qua Yahoo

Bài ” Công cụ phát hiện và xóa phần mềm gián điệp “
Công ty thiết kế website chuyên nghiệp ADC Việt Nam