Đầu tư Dự án Hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định 3.333 tỷ

31
Đầu tư Dự án Hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định 3.333 tỷ

Sơ đồ nối Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định Ảnh: BQL KKT Bình Định

Theo đó, nhà đầu tư là Công ty CP Becamex Bình Định. Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới hơn 3.333 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của Nhà đầu tư là 499,956 tỷ đồng, vốn vay là 2.000,042 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động khác.

Theo quy hoạch, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ này có tổng diện tích trên 2.300 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có diện tích khoảng 1.425 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng, trong đó diện tích khu công nghiệp là 1.000 ha, khu đô thị là 425 ha. Giai đoạn thứ hai có tổng mức đầu tư dự kiến 4.000 tỷ đồng trên diện tích khoảng 883 ha, gồm đất thương mại, dịch vụ, đất dành tái định cư, y tế, giáo dục, công cộng, công viên cây xanh.

Theo Báo Đấu Thầu