Đề nghị tăng hình thức kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình

15

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình vừa thông tin về kỳ họp thứ 22 Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét lại việc thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Trưởng Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh – Nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đề nghị tăng hình thức kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình

Một góc thành phố Hòa Bình. Ảnh: Báo Hòa Bình

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Nguyễn Thanh Huy đã thực hiện không đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013; vi phạm quy định về quy hoạch xây dựng đô thị, các khuyết điểm vi phạm này đã được chỉ ra trong Kết luận số 2149-KL/UBND, ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Thanh Huy đã được Chủ tịch UBND tỉnh và UBKT Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo năm 2019, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, tạo cơ hội để ông Nguyễn Thanh Huy khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Thanh Huy vẫn chưa được khắc phục triệt để theo nội dung Kết luận số 2149-KL/UBND, ngày 21/12/2018 cùa Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

Để đảm bảo tính nghiêm minh trong kỷ luật của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã thống nhất, biểu quyết đề nghị BTV Tỉnh ủy xem xét tăng hình thức kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Thanh Huy./.

Theo VOV