Đường sắt đô thị TP HCM chậm tiến độ, lý do gây sốc

15
Đường sắt đô thị TP HCM chậm tiến độ, lý do gây sốc

Đường sắt đô thị TP HCM.

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM, cho biết: Tình hình giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, cấp phát vốn ODA 6 tháng đầu năm đến nay chưa thực hiện rốt ráo.

Với vốn ODA vay lại (dự án tuyến số 1- tuyến Bến Thành Suối Tiên), lũy kế giải ngân cho các nhà đầu tư đầu năm đến giữa tháng 6 là 56,498 tỷ đồng/9.964,1 tỷ đồng, đạt 0,57% số vốn đã giao.

Năm 2020, dự án tuyến số 1 được Trung ương phân bổ vốn ODA là 2.185 tỷ đồng. Nhưng đến nay chưa giải ngân được là do việc xác định giá trị ODA cấp phát còn lại bằng tiền yên Nhật chưa được Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến đồng thuận mặc dù UBND TP HCM đã có nhiều văn bản và đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tài Chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư về vấn đề này.

Theo đó, UBND TP HCM đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét thống nhất giá trị vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương bằng yên Nhật theo ý kiến của Bộ Tài chính và bố trí vốn năm 2020 cho dự án hết phần ODA cấp phát chưa giải ngân là 17,806 tỷ yên Nhật (tương đương 3.758 tỷ đồng theo giá tạm tính 1 yên Nhật = 211 VNĐ). Tuy nhiên đến nay vấn đề này vẫn chưa xong.

Về dự án tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương), theo kế hoạch, vốn ODA cấp phát đã phân bổ cho dự án là 381,791 tỷ đồng, dự kiến giải ngân vào quý III và IV (do hiện nay chưa hoàn tất việc đàm phán thương thảo Phụ lục Hợp đồng số 13 thuộc gói thầu tư vấn thực hiện dự án IC).

Để giải tỏa các vướng mắc trên, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM kiến nghị UBND TP cùng các bộ ngành liên quan cần thẩm định hồ sơ vay lại của 2 dự án để làm cơ sở xúc tiến các khoản vay bổ sung.

Riêng dự án tuyến số 1, ông Cường đề nghị JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) xây dựng, triển khai hệ thống thanh toán qua mạng để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thanh toán, góp phần thúc đẩy việc giải ngân, ghi thu, ghi chi cho dự án.

Theo Tin tức Việt Nam