Cuộc Sống

Hà Nội có 301 sản phẩm OCOP được cấp sao

Một sản phẩm gốm sứ OCOP của Hà Nội được đề nghị cấp 5 sao

Đại diện Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã tích cực tham mưu Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng 275 sản phẩm OCOP; tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định công nhận 275 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.
Luỹ kế đến nay, trên toàn TP đã có tổng số 301 sản phẩm được UBND TP Hà Nội công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 6 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia; 207 sản phẩm đạt 4 sao; 88 sản phẩm đạt 3 sao.
ại diện Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội cho biết, từ nay đến cuối năm 2020, sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt kế hoạch triển khai Chương trình OCOP TP Hà Nội đến năm 2020 theo mục tiêu đề ra; phấn đấu đến hết năm 2020 tổ chức đánh giá, phân hạng và trình UBND thành phố quyết định công nhận trên 700 sản phẩm OCOP đạt từ cấp 3 sao trở lên.
Cùng với đó, Văn phòng sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và đào tạo tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện Chương trình OCOP. Nâng cấp, tích hợp hệ thống truy xuất sản phẩm OCOP.
Đồng thời, tích cực hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP trong nước; đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình OCOP trên địa bàn TP Hà Nội…
Theo Kinh tế đô thị

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button