Hàng loạt cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

41

Thực hiện Quyết định 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hà Nội đã triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 30 huyện, quận, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.

UBND TP. Hà Nội cho biết, sau 1 năm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn đã đạt được một số kết quả tích cực đáng ghi nhận.

Cụ thể, trong 1 năm tổng số lượt cơ sở được thanh kiểm tra là 64.130 cơ sở; số cơ sở vi phạm là 10.318 cơ sở (16,1%); số cơ sở bị phạt tiền là 5.351 (8,3%); số tiền phạt: 10.884.815.000 đồng; nhắc nhở không xử phạt 4.963 cơ sở.

Lỗi vi phạm chủ yếu được thống kê là: Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang; vi phạm về điều kiện bảo đảm ATTP trong bảo quản thực phẩm; Cống rãnh thoát nước khu vực chế biến ứ đọng; không được che kín; không thực hiện lưu mẫu thực phẩm, kiểm thực 3 bước, khu vực sơ chế, chế biến có côn trùng, động vật gây hại; Nhãn mác chưa đầy đủ nội dung theo quy định.

So sánh với trước khi tiến hành thí điểm thanh tra (từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2019): Số lượng lượt cơ sở được thanh kiểm tra khi triển khai thí điểm ít hơn. Tỷ lệ trung bình các cơ sở vi phạm là tương đương (16%) nhưng tỷ lệ số cơ sở vi phạm bị xử phạt tiền tăng lên (3,3% lên 8,3%), số tiền phạt tăng lên, đặc biệt với tuyến xã, phường. Kết quả xử lý vi phạm hành chính trong thanh tra chuyên ngành ATTP cao hơn, mạnh hơn so với kiểm tra ATTP thể hiện tính răn đe, sự nghiêm khắc trong quá trình thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Qua kết quả thanh tra cho thấy thanh tra chuyên ngành ATTP đạt hiệu quả tại tuyến quận, huyện tuyến phường đặc biệt là tuyến quận, tuy nhiên với tuyến xã, thị trấn, đặc biệt là các xã phát triển nông nghiệp là chính còn hạn chế.

Qua việc triển khai cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh, đã thực hiện nghiêm túc hơn các quy định của nhà nước về ATTP, chủ động đăng ký xin xác nhận kiến thức, đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP… tự giác khắc phục các tồn tại sau khi thanh tra, kiểm tra.