Công Nghệ

Hướng dẫn cách thức transfer tên miền quốc tế

Cách thức transfer tên miền quốc tế

Điều kiện để transfer 1 tên miền: Tên miền phải được unlock,Bạn có Auth-info code, Bạn kiểm soát được email quản trị tên miền, Tên miền phải được đăng ký hoặc duy trì hơn 60 ngày

Điều kiện để transfer 1 tên miền

 • Tên miền phải được unlock

 • Bạn có Auth-info code

 • Bạn kiểm soát được email quản trị tên miền.

 • Tên miền phải được đăng ký hoặc duy trì hơn 60 ngày

Transfer tên miền về Enom

Bước 1: Bạn cần kiểm tra các điều kiện để transfer

Bước 2: Tại Enom, bạn gửi lệnh transfer kèm với authcode

Bước 3: Check email admin (email nằm trong mục admin khi whois tên miền), bạn sẽ nhận được 1 email đề nghị bạn xác nhận. Sau khi bạn bấm nút Accept và hệ thống báo thành công, đợi thêm 5 ngày tên miền sẽ được chuyển về Enom.

Bước 4: Nếu Registrar cũ (nơi bạn chuyển tên miền đi) gửi cho bạn 1 email hỏi rằng bạn có muốn huỷ việc transfer không, bạn hãy bỏ qua email này.

Trường hợp thường thấy khi transfer thất bại

 • Authcode sai

 • Tên miền bị lock trong quá trình transfer

 • Bạn không nhận được mail xác nhận, hoặc nhận được mail xác nhận mà bạn không nhấn nút Accept

 • Vô tình bấm vào và xác nhận việc hủy transfer

 • Khi transfer thành công, thường tên miền được gia hạn thêm 1 năm và bạn thường phải trả chi phí này

Transfer tên miền về OnlineNic

Bước 1: Bạn cần kiểm tra các điều kiện để transfer

Bước 2: Tại OnlineNic, bạn gửi lệnh transfer

Bước 3: Check email admin (email nằm trong mục admin khi whois tên miền), bạn sẽ nhận được 1 email đề nghị bạn xác nhận. Bạn hãy click vào link xác nhận:

Nhập password mà OnlineNic gửi kèm trong mail
Nhập Authcode
Bấm nút Accept
Nếu hệ thống báo thành công, đợi thêm 5 ngày tên miền sẽ được chuyển về OnlineNic.

Bước 4: Nếu Registrar cũ (nơi bạn chuyển tên miền đi) gửi cho bạn 1 email hỏi rằng bạn có muốn hủy việc transfer không, bạn hãy bỏ qua email này.

Trưòng hợp thường thấy khi transfer thất bại

 • Authcode sai.

 • Tên miền bị lock trong quá trình transfer.

 • Bạn không nhận được mail xác nhận, hoặc nhận được mail xác nhận mà bạn không nhấn nút Accept.

 • Vô tình bấm vào và xác nhận việc hủy transfer

  Khi transfer thành công, thường tên miền được gia hạn thêm 1 năm và bạn thường phải trả chi phí này.

Bài viết: “Hướng dẫn cách thức transfer tên miền quốc tế”
Nguồn Công ty thiết kế website ADC Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button