Cuộc Sống

Lo ngại sân golf quốc tế Thuận Thành xả thải ra sông Đuống

Mô hình Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành.

Dự án Sân golf Quốc tế Thuận Thành nằm cạnh sông Đuống, thuộc địa phận xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang được dư luận quan tâm.

Theo tìm hiểu, tháng 10/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ra Quyết định số 2511/QĐ-BTNMT do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ký về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án “Sân golf quốc tế Thuận Thành”.

Theo đó, Dự án Sân golf quốc tế Thuận Thành đầu tư xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 98ha, bao gồm các hạng mục chính như: Sân golf 18 lỗ; Nhà Club house; Học viện golf.

Ngoài ra, dự án còn có các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như: Bãi đỗ xe; kho lưu chứa chất thải; nhà xưởng bảo trì; kho chứa phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc; hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước sinh hoạt, nước tưới cỏ dự phòng, phòng cháy chữa cháy.

Trong đó, hệ thống hồ điều hòa kết hợp cảnh quan, trữ nước gồm 2 hồ có tổng diện tích khoảng 19,64ha và 1 hồ phòng sự cố (cho trạm xử lý nước thải sinh hoạt) có diện tích khoảng 0,19ha…

Tại Quyết định trên, Bộ TN&MT yêu cầu về môi trường đối với Dự án. Cụ thể như sau: Tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, hành lang bảo vệ nguồn nước trong quá trình thi công, xây dựng và vận hành Dự án.

Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp kỹ thuật phù hợp để giảm tối đa những tác động xấu đến môi trường, không gây ảnh hưởng đến các công trình đê điều, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước mặt và các đối tượng tự nhiên, kinh tế-xã hội quanh khu vực Dự án.

Thu gom, phân loại, lưu trữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Bộ TN&MT yêu cầu, trong các giai đoạn của Dự án, thực hiện các biện pháp thi công và giải pháp kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu những tác động xấu đến chất lượng môi trường không khí, bảo đảm tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

Đặc biệt, Bộ TN&MT yêu cầu, thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của Dự án đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A, trước khi thảo vào hệ thống hồ điều hòa kết hợp cảnh quan trong khu vực Dự án; thu gom xử lý nước mưa chảy tràn và nước tưới cỏ dư từ khu vực sân golf về các hồ điều hòa kết hợp cảnh quan đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A;

“Tuần hoàn và tái sử dụng từ các hồ điều hòa cho tưới cỏ, cây xanh và không xả nước thải ra môi trường xung quanh Dự án; duy trì các biện pháp kỹ thuật phù hợp tại các hồ điều hòa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải nhằm ngăn chặn các khả năng phát sinh ô nhiễm nước dưới đất; trong trường hợp sự cố như mưa to, ngập lụt phải đảm bảo toàn bộ lượng nước chảy tràn từ hệ thống hồ điều hòa kết hợp cảnh quan của Dự án đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A với hệ số Kq=1,1 và Kf=1,1 trước khi thải ra sông Đuống” – nội dung Quyết định ĐTM nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ TN&MT yêu cầu Dự án phải thực hiện quản lý và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón và các loại hóa chất khác theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ, công nhân tham gia vận hành Dự án, khách du lịch, cộng đồng dân cư xung quanh và môi trường khu vực…

Bên cạnh các yêu cầu về môi trường nói trên, Bộ TN&MT còn yêu cầu dự án các điều kiện kèm theo như: Chỉ được triển khai thực hiện Dự án khi được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất theo quy định;

Bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đê điều, Luật Xây dựng và các quy hoạch đã được phê duyệt có liên quan trong toàn bộ các hoạt động của Dự án; đảm bảo không xâm phạm tuyến đê sông Đuống; hạn chế cải tạo địa hình, bố trí các công trình xây dựng bảo đảm không gian thoát lũ của khu vực theo quy định pháp luật.

Theo Sức khỏe cộng đồng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button