Nhiều nơi nới lỏng giãn cách xã hội quá mức thành… lơi lỏng

11