Công Nghệ

Phân quyền User trong joomla

Là một quản trị viên của website bạn sẽ quan tâm đến các quyền truy cập của các thành viên (user) đó là điều tất yếu, và rất quan trọng để điều hành website một cách tốt nhất. Hôm nay ta sẽ tìm hiểu các quyền của user trong joomla.

Đầu tiên bạn cần rõ các khái niệm cơ bản trong joomla

Phân quyền User trong joomla

1. Phân quyền ở front end:

–    Guest (Khách): là những khách truy cập website bạn mà không phải là thành viên.

–    Registered (Thành viên): Là khách sau khi đăng ký và là thành viên của site bạn.

–    Author (Tác giả): Là thành viên có quyền đăng bài viết hoặc một vài thứ chưa quan trọng mà hệ thống qui đinh.

–    Editor (Biên soạn): Là thành viên có quyền đăng bài, kiểm duyệt và chỉnh sửa tất cả các bài viết.

–    Publisher (Xuất bản): Là người biên soạn bài viết và có thêm quyền quyết định phát hành các bài viết.

Phân quyền user trong joomla, phân quyền cho thành viên trong joomla

Chú ý:

–    Có thể thiết lập để mặc định tài khoản Khách (Guest) cũng là tài khoản Thành viên (Registered).

–    Bất cứ thành viên nào thuộc phần hậu sảnh (Back-End) cũng có thể thực hiện các thao tác mà người xuất bản (Publisher) có thể làm.

2. Phân quyền ở back end:

–    Manager (Quản lý): Là tài khoản có quyền thực hiện các thao tác quản lý cơ bản như: quản lý menu, quản lý bài viết …

–    Administrator (Quản trị viên): Là tài khoản có quyền thực hiện mọi thao tác, tuy nhiên không thể quản lý thông tin cấu hình hệ thống, giao diện, ngôn ngữ, can thiệp đến các tài khoản siêu quản trị.

–    Super Administrator (Siêu quản trị): Là tài khoản có đặc quyền cao nhất.

Phân quyền user trong joomla, phân quyền cho thành viên trong joomla 2

Kết luận: Vậy chúng ta vừa tìm hiểu các quyền trong joomla, bạn phải nắm rõ các quyền này để khi setup site cho đúng mục đích sử dụng không thì rắt rối nhiều lắm. Không phải là xếp thì supadmin mà bên ngoài là xếp nhưng trong web thì ta là trùm! hii …

Bài viết ” Phân quyền User trong joomla “
Công ty thiết kế website chuyên nghiệp ADC Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button