Quảng Nam: Điều chỉnh Quy hoạch Dự án KĐT Nồi Rang của Công ty Đạt Phương Hội An

42
Quảng Nam: Điều chỉnh Quy hoạch Dự án KĐT Nồi Rang của Công ty Đạt Phương Hội An
Phối cảnh Dự án KĐT Nồi Rang (Ảnh: Golvis)

Dự án KĐT Nồi Rang có diện tích khoảng hơn 14,4 ha tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, quy mô dân số dự kiến khoảng 2.000 người. Trước đó, dự án này do Công ty CP Đạt Phương (DPG) làm chủ đầu tư, và được UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) tại Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 11/10/2017.

Dự án sau đó được Công ty cổ phần Đạt Phương chuyển giao nhiệm vụ thực hiện dự án cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An, theo Quyết định số 03/QĐ – ĐP- HĐQT ngày 24/1/2018 của công ty này và được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận.

Ranh giới của KĐT phía Đông giáp hành lang an toàn cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển 129. Theo quy hoạch trước đó, dự án này có xây dựng Khu đô thị 55 tầng, trong đó công trình thương mại, dịch vụ 50 tầng, Khu Nhà ở 5 tầng và được trang bị hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, mỹ quan và môi trường.

Theo nội dung của Quyết định điều chỉnh Quy hoạch 1/500 mới của dự án này thì, lô đất ký hiệu TM sẽ điều chỉnh chiều cao xây dựng tối đa tăng từ 20 m lên 23,5 m; bổ sung 1 tầng hầm; lô đất ký hiệu TM2 điều chỉnh chiều cao xây dựng tối đa tăng từ 120 m lên 125 m; bổ sung 2 tầng hầm; lô đất ký hiệu TM điều chỉnh chiều cao xây dựng tối đa tăng từ 45 m lên 50 m; bổ sung 1 tầng hầm.

Đối với các lô đất ký hiệu TM4 (TM4-1 đến TM4-4), điều chỉnh chiều cao xây dựng tối đa tăng từ 12 m lên 13,5 m; bổ sung 1 tầng hầm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam đồng thời ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Nồi Rang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3615/QĐ-UBND; phê duyệt cập nhật, bổ sung tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 08/3/2019.

Quảng Nam: Điều chỉnh Quy hoạch Dự án KĐT Nồi Rang của Công ty Đạt Phương Hội An
Phối cảnh KĐT Nồi Rang (Ảnh: Golvis)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu: Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên, triển khai mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa theo hệ VN2000 để thực hiện quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; công bố quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, theo dõi và thực hiện theo đúng quy định;

Đồng thời, triển khai thực hiện các thủ tục, đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật và hồ sơ quy hoạch được duyệt. Nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng mà phải điều chỉnh, phối hợp Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An triển khai mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa theo hệ VN2000 để thực hiện quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; công bố quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, theo dõi và thực hiện theo đúng quy định;

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An thực hiện dự án theo đúng quy định và quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

Theo Tuổi Trẻ Pháp Luật