Siêu thị tăng khuyến mãi, giá thịt lợn tại chợ dân sinh nhích nhẹ

34