Công Nghệ

Tác Dụng và Cách Dùng file Robots.txt cho SEO

Thực chất, file robots.txt là một tập tin văn bản đơn giản (không chứa mã HTML) được đặt trong thư mục gốc của website.

Tác Dụng và Cách Dùng file Robots.txt cho SEO, File Robots.txt và tầm quan trọng của Robots.txt với SEO

Ví dụ *https://www.adcvietnam.net/robots.txt

Vậy, làm thế nào để tạo ra một file robots.txt?

Rất đơn giản, bạn có thể mở chương trình Notepad hay bất cứ chương trình soạn thảo văn bản nào, lưu file với tên robots.txt là xong. Các dòng lệnh trong file này có cấu trúc như sau:

User-agent: googlebot

Disallow: /cgi-bin/

Trong đó User-agent: là đại diện của một search engine, Googlebot là spider của Google. Trong ví dụ này, chỉ các spider của Google là được phép index web site. Disallow: là không cho phép thực hiện điều gì đó. ở ví dụ trên là không cho phép các spider index thư mục “cgi-bin” trong web site.

Một ví dụ nữa:

User-agent: googlebot

Disallow: /support

Tất cả các trang nằm trong thư mục support, hay support-desk sẽ không được index.

Nếu bạn muốn tất cả các search engine có thể index web site của bạn, nhưng không được index các trang trong thư mục “cgi-bin” thì sử dụng lệnh sau:

User-agent: *

Disallow: /cgi-bin/

Những điều nên tránh:

– Không sử dụng các chú thích trong file robots.txt, nó có thể làm cho các spider của search engine bị lầm lẫn.

Ví dụ: ”Disallow: support # Don’t index the support directory” might be misinterepreted as “Disallow: support#Don’t index the support directory”.

– Không được để khoảng trắng ở đầu dòng lệnh.

– Không thay đổi trật tự của các dòng lệnh.

Ví dụ:

Disallow: /support

User-agent: *

– Không sử dụng quá một thư mục trong dòng lệnh Disallow.

Ví dụ:

User-agent: *

Disallow: /support /cgi-bin/ /images/

Các search engine không hiểu định dạng trên. bạn nên viết thế này:

User-agent: *

Disallow: /support

Disallow: /cgi-bin/

Disallow: /images/

– Phải chắc chắn các mệnh đề, từ sử dụng trong lệnh là đúng. Ví dụ, thư mục của bạn là “cgi-bin” (viết thường, không viết hoa), nhưng khí vào lệnh, bạn lại viết là “Cgi-Bin” thì các spider sẽ “bó tay”.

– Không nên dùng lệnh Allow trong file robots.txt, bởi vì trong web site của bạn chắc chắn sẽ có một số trang hoặc một số thành phần bạn không muốn bị người khác “nhòm ngó”. nếu bạn sử dụng lệnh Allow, tất cả mọi ngóc ngách trong web site của bạn sẽ bị index!

Bài “Tác Dụng và Cách Dùng file Robots.txt cho SEO

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button