Thị trường ngày 1-5: Giá thịt lợn tại chợ dân sinh tăng nhẹ

19