TP.HCM đề xuất tháo gỡ cho các dự án phải bổ sung nghĩa vụ tài chính

29

Theo đó, những dự án nhà ở có thay đổi quy hoạch như thêm tầng hầm, thay đổi diện tích sàn tầng hầm (không làm tăng hệ số sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng) sẽ được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với toàn dự án.

Theo quy định, Nhà nước không thu tiền sử dụng đất đối với các tầng hầm của dự án nên việc tăng diện tích tầng hầm, tăng số tầng hầm không làm phát sinh tiền sử dụng đất của doanh nghiệp.

TP.HCM đề xuất tháo gỡ cho các dự án phải bổ sung nghĩa vụ tài chính

Với những dự án nhà có thay đổi quy hoạch làm tăng diện tích sàn, tăng số lượng căn hộ, thay đổi hệ số sử dụng đất thì Sở Xây dựng chỉ cấp thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai một phần. Phần diện tích được kinh doanh của các dự án này tương ứng phần dự án với chỉ tiêu quy hoạch mà chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Khi nào chủ đầu tư đóng xong tiền sử dụng đất bổ sung cho phần diện tích tăng lên sau khi điều chỉnh quy hoạch sẽ được thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai phần còn lại.

Theo Sở Xây dựng, cách này sẽ giúp cho dự án nhà ở sớm đưa vào kinh doanh phần nhà ở hình thành trong tương lai đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tránh trường hợp thủ tục đóng tiền sử dụng đất bổ sung kéo dài, chủ đầu tư lách luật, bán nhà ở hình thành trong tương lai dưới hình thức nhận đặt cọc, giữ chỗ.

THEO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP